Filmarförmedling

FilmCentrum har medlemmar i hela landet och förmedlar årligen hundratals uppdrag. Våra medlemmar är professionella filmarbetare från olika yrkesgrupper inom filmområdet. Vi förmedlar filmskapare till filmvisningar, föreläsningar och workshops.

Uppdrag som förmedlas genom oss följer Sveriges Författarförbunds arvodesrekommendationer.
Om du som filmskapare själv administrerar och tar betalt för uppdrag påminner vi om deras allmänna råd nedan.
Läs mer på

– Utgångspunkten är att alla uppdrag ska arvoderas.

– När du får arvode är det viktigt att veta om arvodet utbetalas som lön eller mot faktura. Om det utbetalas som lön, inkluderar arvodet sociala avgifter? Om det utbetalas mot faktura (gäller endast om du är F-skattare), är framträdandet momspliktigt eller inte?

– Upprätta alltid ett skriftligt avtal. Om uppdraget har överenskommits via mejl, är mejlkonversationen att betrakta som skriftligt avtal.

– Specificera uppdragets innehåll och omfattning. Hur många deltagare? Under hur lång tid? Vilka förväntningar finns på dig som uppdragstagare? Betalar åhörarna deltagar- eller entréavgift?  Kommer arrangemanget/uppdraget att filmas eller ljudinspelas?

– Kom överens om antalet timmar.

– Kom överens om ersättning för resa och eventuell logi.

– Ersättning motsvarande traktamente kan och bör adderas vid uppdrag som innebär övernattning och eller innebär en större tidsåtgång.

– Kom överens om vad som ska gälla ifall uppdragsgivaren ställer in arrangemanget. När uppdragsgivaren ställer in ett uppdrag har du rätt till skälig ersättning med utgångspunkt från det överenskomna arvodet och dina nedlagda kostnader. Och vad ska gälla om du själv skulle behöva ställa in?

– Tänk på att uppdrag som innebär något mer än själva framträdandet, motiverar ett högre arvode.

Teaterförbundet har tagit fram en arvodesrekommendation för konstnärligt arbete inom Skapande Skola


Presentationsfilm / företagsfilm och eventfilm

Det finns många tillfällen då organisationer efterfrågar film; för att förklara, förtydliga, exemplifiera, problematisera eller engagera kring verksamhet och tjänster. Med hundratals erfarna och kompetenta filmare i våra kontaktnät kan vi garantera professionella produktioner. Oavsett vart ni befinner er i processen, om ni behöver hjälp med idén eller om ni har ett färdigt manus, om ni värdesätter en konstnärlig tolkning eller vill ha en strikt presentation – tveka inte att kontakta oss!

Utifrån informationen som ni delger i er förfrågan återkommer vi med förslag på filmare tillsammans med CV, showreel och kostnadsförslag.