FC Promotion – En ny plattform för festivaldistribution!

Hur bär man sig åt för att få ut sin film internationellt? Hur blir man sedd på festivaler? Idag presenterar vi en ny storsatsning inom Filmcentrum – FC Promotion & Sales!Med detta projekt har vi som mål att hjälpa våra medlemmar att få ut era filmer på internationella filmfestivaler – genom att skapa en festivalstrategi åt er, ge rådgivning och pusha för filmen i vårt omfattande kontaktnätverk med festivalprogramläggare och filmbranschgatekeepers världen över.

Inom denna satsning samarbetar vi med flera exklusiva partners så som den internationella festivaldistributören Radiator IP Sales i Bryssel, www.radiatorsales.eu, en av världens främsta agenturer för kortfilm som hjälpt filmer från hela världen till premiärer på A-festivaler som Cannes, Venedig, Sundance och Berlin, och den internationella talangplattformen T-Port som riktar sig direkt till festivalprogramläggare och inköpare över hela världen. T-Port är en låst onlineplattform där utvalda branschbefattningshavare, med fokus på festivalprogramläggare och filminköpare världen över, kan se nya kortfilmer från plattformens partners, som promotas direkt till dem utefter deras egna angivna preferenser och behov. Filmcentrum är, som enda skandinaviska organisation, en av T-Ports utvalda exklusiva partners, vid sidan av organisationer som t.ex. German Shorts och filmskolan i Lodz, och kommer som sådan att få en egen sida med våra filmer på T-Port och särskilda marknadsföringsinsatser för just våra medlemmars filmer. Mer om T-Port kan du läsa här: www.tportmarket.com

Hur gör jag då, om jag vill ha vår hjälp med festival promotion och med att få min film sedd på internationella festivaler och såld till internationella inköpare genom festivaldistribution med FC Promotion? Såhär: Skicka din färdiga kortfilm eller work-in-progress till fcshorts@filmcentrum.se – ange titel samt produktionsår i ämnesraden. Om din film är från i år eller från det senaste 2 åren, så vill vi också veta premiärhistorik och festival- och visningshistorik – har filmen haft premiär, finns det en premiär planerad, eller har filmen ännu inte visats någonsin? Helst vill vi få ta hand om din film redan innan den haft premiär någonsin – detta för att kunna ge din film så stora möjligheter som möjligt.


Filmcentrum Riks – vi stöttar, promotar och distribuerar svensk film sedan 1968 – Av filmare för filmare från norr till söder – Som medlem är du med och påverkar svensk film!