Filmcentrum och GDPR

Vi respekterar din integritet.
Dataskyddsförordningen reglerar hur och vilka uppgifter som organisationer behandlar om enskilda individer.

Som medlemsförening behandlar vi uppgifter om kåren för att kunna administrera medlemsregistret och uppfylla samarbetet med medlemmarna. Vi sparar inga personuppgifter som inte är nödvändiga.

Namn, ålder, kön, profession och kontaktuppgifter är de grundläggande uppgifter vi samlar in vid ansökan om medlemskap. Att vi ber om information kring ålder och kön är relaterat till vår statistik. Statistik – men inte personuppgifter – är något vi rapporterar vidare till verksamhetens stödgivare, exempelvis Kulturrådet.

Information om uppdragsarvoden och eventuella royaltyintäkter samlas som underlag för utbetalning. För att erhålla betalning behöver medlem också vid anmodan delge kontoinformation.

Ekonomiunderlag i form av bokföring, verifikationer och annat räkenskapsmaterial liksom övrigt underlag för deklarationer sparas i sju år efter det kalenderår som föreningens räkenskapsår löpt ut.

Inbetalning av medlemsavgift till respektive förening innebär att medlem samtycker till den personuppgiftsbehandling som beskrivs ovan.
En medlem har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter vi har insamlade kring denne.

Vi sparar medlemsdata upp till ett år efter avslutat medlemsår. Medlem som aktivt utträder ur föreningen kan dock kräva att få sina uppgifter, undantaget ekonomiunderlag, borttagna inom tre månader.

Läs gärna mer på www.datainspektionen.se