Centrumbildningen Filmcentrum består av tre juridiska enheter.

1.  FilmCentrum Sveriges ek för, org.nr: 769637-2171.

Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, verka för att förbättra filmskapares villkor och möjlighet till försörjning. Rätt till medlemskap i Föreningen äger yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för föreningens målsättning. Övriga som vill främja föreningens målsättning kan erhålla ett stödmedlemskap. Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av årsstämman. För närvarande är årsavgiften 200 kronor.*

2. Föreningen Filmcentrum, org.nr: 802004-4429

Föreningen är en ideell kulturförening med målsättning av att verka för bredd och kvalitet i filmutbudet genom att anordna och medverka vid filmvisningar. Föreningen anordnar varje år MRF, Filmfestivalen för Mänskliga Rättigheter, som riktar sig till skolungdom. Rätt till medlemskap i Föreningen FilmCentrum äger den som är medlem i Föreningen Filmcentrum Sverige Ek. för., samt, den förening som har sitt säte i Sverige och antar ”Normalstadgar för FilmCentrumförening” med eventuella justeringar i fråga om räkenskapsår. Ingen ytterligare avgift än den för medlemskap i FilmCentrum Sveriges ek för tillkommer.* Läs mer om MRF här: https://mrfilmfestival.se/

3. Filmcentrum Distribution AB, org.nr: 556578-4252

Filmcentrum Distribution Swe AB är ett helägt dotterbolag till FilmCentrum Sveriges ek för. Verksamhetens syfte är att distribuera svensk och utländsk kvalitetsfilm för visning och filmpedagogik för skola och slutna grupper samt skolbio online och på biograf. * Läs mer om vår distributionsverksamhet och se vilka filmer vi distribuerar här: www.fcdistribution.se

 

Varmt välkommen att kontakta oss: styrelsen@filmcentrum.se 

 

STYRELSE

Styrelsen utgörs av  Anna Nevander Lagerlöf (ordf.), Zaynab Ouahabi, Kjell Åhlund, Wafa Jamil Espvall, Talat Bhat, Nicolaus Rubensson och Casimir Artmann. Suppleanter är Julian Quevedo, Benj Gerdes, Saga Berlin, Annika Aschberg, Tom Piha, Viktor Lindgren och Adam Starsmark. 

Styrelsen är densamma för Föreningen FilmCentrum som för FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling ekonomisk förening.