MEDLEM I DEN IDEELLA FÖRENINGEN FILMCENTRUM

Rätt till medlemskap i Föreningen FilmCentrum äger yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för FilmCentrums målsättning. Övriga som vill främja föreningens målsättning kan erhålla ett stödmedlemskap.

Medlemskap i den idella föreningen FilmCentrum kostar 300 kr per år.

Medlemskap tecknas per kalenderår.

 

 

MEDLEM I DEN EKONOMISKA FÖRENINGEN FILMCENTRUM SVERIGES FILMAR- OCH RÄTTIGHETSFÖRMEDLING

För filmarbetare med ekonomiska intressen i verksamheten – uppdragsförmedling och/eller distribution – rekommenderas medlemskap i den ekonomiska föreningen FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling. Kostnaden för medlemskap består av en insats till föreningen om 100 kr samt en årlig medlemsavgift om 200 kr. 

Medlemskap tecknas per kalenderår.

FilmCentrum tar varje termin in filmer från filmare och producenter för övervägande till distribution. En kort-, spel- eller dokumentärfilm kan bli distribuerad om den håller hög kvalitet, har ett aktuellt tema och kan fungera bra i pedagogiska sammanhang.

 

FRÅGOR KRING MEDLEMSKAP

Varmt välkommen att kontakta oss: medlem@filmcentrum.se

 

STYRELSE

Styrelsen utgörs av Kiljan Ardal, Åsa Anesäter, Mats Johnsson (ordf.), Maria Bolme, Sassa Wickman, Sara Sommerfeld-Unger och Tove Falk Olsson. 

Styrelsen är densamma för Föreningen FilmCentrum som för FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling ekonomisk förening.