AKTUELLA UTLYSNINGAR INOM TEATER OCH FILM

Arbetsstipendium
Söks för din egna konstnärliga verksamhet, för utveckling och fördjupning.
Sista ansökningsdag:
FILM 31 mars
TEATER 14 april

Resebidrag 
Söks för resor till utlandet på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.
Delas ut 4 ggr/år.
Sista ansökningsdag 29 april 

Internationellt utbyte 
Söks om du har en inbjudan till utlandet ex. till en festival, gästspel eller workshop,
eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete. 
Delas ut 4 ggr/år.
Sista ansökningsdag 29 april

Läs mer om alla stipendier och bidrag  och se alla ansökningstider