NYSTART FÖR FILMCENTRUM MED EN NY STYRELSE OCH ORGANISATION

Den nationella centrumbildningen för film, Filmcentrum Riks, har valt en ny styrelse bestående av ledamöter från många delar av svenskt filmliv. Den nya styrelsen har i uppdrag att utveckla Filmcentrum, både riksorganisationen och dess distributionsbolag i nära kontakt med verksamhetens regionala noder. Utvecklingen ska ske med utgångspunkt från medlemmarnas och filmlivets behov i en alltmer växande sektor. Ambitionen är också att återknyta till Filmcentrums historiska rötter och tidigare starka betydelse för svensk films utveckling.

Filmcentrum bildades den 12 december 1968 och grundare var många av Sveriges tongivande filmarbetare såsom Roy Andersson, Christina Olofsson, Stefan Jarl, Kalle Boman, Ingela Romare, Stig Björkman, Carl Henric Svenstedt med flera. En av grundarna, Åse Lyttkens Meyer, är en av Filmcentrums nya styrelseledamöter.

Sedan bildandet har många yrkesverksamma svenska filmare både påbörjat sin yrkesbana, fortbildats, haft uppdrag och distribution av sina filmer genom Filmcentrums olika verksamheter.

Filmcentrum har i sin verksamhetsidé och status som centrumbildning haft en stor betydelse för utvecklingen av svenskt filmliv och har genom detta haft kontinuerligt stöd från bland annat Kulturrådet och från regionala/lokala offentliga stödgivare. Dessutom är Svenska Filminstitutet en viktig stödgivare för Filmcentrums distribution av kvalitativ film riktat mot skolor och den institutionella marknaden.

Filmcentrum är en medlemsdriven organisation och nu har medlemmarna valt en ny styrelse. Ledamöter i den nya styrelsen är Anna Nevander (ordförande), Joakim Blendulf (vice ordförande), Jonas Eskilsson, Zaynab Ouahabi, Julian Quevedo, Nicoulaus Rubensson och Kjell Åhlund. Styrelsesuppleanter är Åse Lyttkens Meyer, Talat Bhat, Charlotte Strömberg Eliasson, Mats Adler, Wafa Jamil, Astrid Askberger och Benjamin Gerdes.

En organisatorisk förändringsprocess för Filmcentrum i hela landet
Det har under en längre tid funnits en medlemsdriven diskussion och vilja att utveckla och uppdatera Filmcentrums verksamhet, organisation och erbjudande. Innan den nya styrelsen tillträdde hade flera tidigare medarbetare på Filmcentrums rikskansli valt att avsluta sina anställningar. Därför påbörjas nu en omfattande organisatorisk och innehållsmässig nystart – en förändringsprocess med stora möjligheter.Den nya styrelsen har sjösatt ett utvecklingsarbete om Filmcentrums roll för filmsektorn, dess medlemmar och för utvecklingen av svensk film – nu och i framtiden.Det är samtidigt glädjande att två nya regionala noder av Filmcentrum nyligen etablerats av medlemmar i västra Sverige (Filmcentrum Väst) och Mellansverige (Filmcentrum Mitt), båda med representanter i Filmcentrum Riks styrelse. Det finns även en uttalad ambition från flera medlemmar att återstarta Filmcentrum Stockholm, som tidigare var en viktig regional nod för filmutvecklingen i huvudstaden. Dessutom finns sedan tidigare Filmcentrum Syd, som är en central verksamhet för utvecklingen av filmen och filmare i Skåne.

Vad händer nu och framöver?
Den nya styrelsen har haft en dialog med sina finansiärer och ett antal samarbetspartners och informerat om nystarten. Styrelsen har fattat beslut om att distributionsbolaget Fokusfilm (FKS:FLM AB), som med stöd från Svenska filminstitutet fokuserar på distribution av kvalitativ film till skolor, byter namn till det ursprungliga namnet Filmcentrum Distribution AB.Ett arbete med att genomlysa behoven för verksamheten är igångsatt och det finns en del saker att gå igenom från den tidigare organisationen. Styrelsen hoppas att verksamheten är igång med full fart under hösten.I arbetet med att utveckla Filmcentrum på både nationell och regional nivå är det viktigt med medlemmarnas synpunkter och inspel. Därför kommer styrelsen att inleda ett fördjupat analysarbete. Styrelsen kommer att återkomma med mer information om denna process, men om du som medlem har inspel i styrelsens utvecklingsarbete eller vill engagera dig på annat sätt, maila gärna: styrelsen@filmcentrum.se. För frågor kring ditt medlemskap och vår verksamhet, maila medlem@filmcentrum.se. 

Vilka är ledamöterna i Filmcentrums nya styrelse?
Filmcentrums medlemmar har utsett följande till ledamöter i den nya styrelsen:

Anna Nevander (ordförande) Anna är film- och teaterregissör, och har även arbetat för internationella filmmarknader och filmfestivaler. Hennes arbete med film, ny media, performance och immersiva teatermetoder har dragit till sig intresse, stöd och finansiering från institutioner så olika som Utrikesdepartementet, Dunkers Kulturhus och Nordisk Film och TV Fond. Hon är vice ordförande i Filmcentrum Syd.

Joakim Blendulf (vice ordförande) Joakim är tidigare verksamhetsansvarig för Film Stockholm AB. Han etablerade både Filmbasen med sin talangutvecklingsverksamhet och lade grunden för Stockholms produktionscentrum för film, Film Stockholm AB. Nu arbetar han som kommunikationschef för Region Stockholms kulturförvaltning.

Kjell Åhlund (ledamot) Kjell är filmproducent, verksam i Doppelganger. Han har producerat flera internationellt prisbelönta kortfilmer, däribland Mousse av Johan Hellberg och Pojkarna av Isabella Carbonell, som hade premiär i Cannes, och samproducerat långfilmer så som Malmkrog av Cristi Puiu, vinnare av regipriset i Encounters på Berlinale, 2020. Han är verksam i Sundsvall och Stockholm och är kursledare för talangprojektet SCHVUNG i Västernorrland. Han är ordförande i nystartade FilmCentrum Mitt.

Jonas Eskilsson (ledamot) Jonas är filmare verksam i Göteborg och driver produktionsbolaget yxfilm. Han är även ordförande i Filmcentrum Väst.Julián Quevedo (ledamot) Julian är filmskapare och filmpedagog. Han har varit projektledare för olika projekt hos mediaföreningen Tehara Media, där han på olika sätt arbetat med att öka nationella minoriteters delaktighet och inflytande i svensk media.

Nicolaus Rubensson (ledamot) Nicolaus är advokat, uppvuxen och bosatt i Stockholm med ett förflutet som barnskådespelare. Han arbetar med brottmål, familjerätt och som notarius publicus i egna byrån Advokatlaget.

Zaynab Ouahabi (ledamot) Zaynab har arbetat med folkbildning i 13 år och är teamledare med fokus på bland annat kultur och musik på ABF Sverige, och har som fokusområden Gör din röst hörd och inkluderingsfrågor. Zaynab är språkvetare och retoriker i grunden.

Åse Lyttkens Meyer (suppleant) Åse är filmare. Hon var med och startade OFF, Oberoende Filmares Förbund, och har också under lång tid varit engagerad i Filmcentrum Riks. Hon har gjort flera dokumentärer för SVT, så som 60-talet, Trappistnunnor, Stockholms Slott och Kul- och diskuskasterskor i Svenska landslaget. Hon har även arbetat på flera filmer med Eric. M Nilsson, samt jobbat med ett flertal konstutställningar i Paris och södra Frankrike.

Talat Bhat (suppleant) Talat har en mastersexamen i medieproduktion och är dokumentärfilmare och projektledare i filmkollektivet RåFILM, samt för Nordic Labour Film Festival i Malmö. Talat är även styrelseledamot i FilmCentrum Syd. Hans nuvarande dokumentärprojekt, Rocking the Birger Jarl, behandlar hans fackliga kamp för utomeuropeiska arbetare inom sjöfarten i Sverige.

Astrid Askberger (suppleant) Astrid är dokumentärfilmare och jobbar med både korta och långa format. Hennes filmer går sina egna krokiga stigar, utforskar med närvaro och magkänsla både det politiska och det personliga. Astrid är även styrelseledamot i OFF, Oberoende filmares förbund.

Mats Adler (suppleant) Mats är manusförfattare och regissör med masterexamen från HDK-Valand i Göteborg. Han har bland annat gjort kortfilmerna Kalasa, Q&A och The Cat as Mouse. Utöver detta har han varit verksam som manusredaktör och produktionskoordinator. För närvarande utvecklar han sitt första långfilmsprojekt.

Charlotte Strömberg Eliasson (suppleant) Charlotte är konstnär och filmare, samt arbetar med folkbildning. Hennes dokumentärfilmsdebut, Lönsboda Fox, om sångerskan Sam Fox besök i Lönsboda 2002 väckte stor uppmärksamhet och anses idag vara en skånsk kultklassiker. Uppväxten i Halland invid gränsen till Småland och åren hon var bosatt i New York utgör grunden i Eliassons konstnärskap och persongalleri. Hon är verksam i Malmö och i södra Sverige.

Benjamin Gerdes (suppleant) Benjamin är konstnär, författare och arrangör som arbetar med video och relaterade offentliga format. Efter två decennier i New York City bor han i Stockholm där han undervisar och forskar vid Kungliga Konsthögskolan.

Wafa Jamil (suppleant) Wafá är en palestinsk-svensk filmregissör och producent baserad i Stockholm. Hon har arbetat med media och filmproduktion i mer än 15 år och producerat fler än 350 tv-program: live-, dokumentär- och ungdomsprogram. Wafa har regisserat och producerat flera filmdokumentärer för lokala och internationella medieföretag som t ex Wattan TV, Qatar TV, Kuwait TV, NHK och Channel 4 Britain.