About Filmcentrum

FilmCentrum has members throughout Sweden and mediates hundreds of assignments annually. Our members are professional film workers from various professional groups in the film industry. We supply filmmakers for film screenings, lectures and workshops. Assignments supply through us follow the Swedish Writers' Association's fee recommendations.

Team

Anna Nevander @

Verksamhetsutvecklare / Business development manager

Kjell Åhlund @

Verksamhetsutvecklare. Projektledare / Business developer. Project manager

FC OPENS THE DOORS
består av 8 digitala Masterclasser, som hålls online under perioden 21-30 maj, och i vilka du som filmare har möjlighet att möta några av de mest inflytelserika makthavarna i den internationella filmbranschen och ställa dina frågor om festivaler, projektutveckling och distribution.