Filmdistribution

Vårt dotterbolag Filmcentrum Distribution erhåller årligen stöd av Svenska Filminstitutet för att distribuera film till den institutionella marknaden, till exempel skolor och bibliotek. Det är en verksamhet som direkt  gynnar flerparten av våra medlemmar och upphovsrättshavare till rätt för visning och ersättning. I takt med ett snabbare samhälle har det korta formatet fått ny mark och betydelse. Just nu efterfrågas filmer för barn och ungdomar som berör sociala skillnader, utanförskap, psykisk ohälsa och filmer som berör vår samtid. Vi kan distribuera din kortfilm! Har du en film, gammal som ny, tveka inte att höra av dig till oss. Skicka en visningslänk till fcshorts@filmcentrum.se så hör av oss.

www.fcdistribution.se